Een boomsoort - drie vormen

Hier komt u meer te weten over essen en de bijzondere exploitatie ervan. r.

Naar de essen

De kruisdistel – stekelig, waardevol en sensibel

Waarom de echte kruisdistel op anders volledig kaalgevreten weides welig tiert en welk belang hij heeft voor andere planten, komt u te weten in dit luisterfragment.

Naar de kruisdistel

Globalisering en migranten - de guldenroede

Wat er aan de hand is met deze immigrant, een nieuwkomer uit Canada, en of die hier überhaupt wel gewenst is, vertellen wij u in dit luisterfragment.

Naar de guldenroede

Een echt natuurtalent  - de haag

Hoe mens en dier van hagen profiteren en wat men allemaal kan vervaardigen uit sleedoorn, haagdoorn en aanverwanten, vertellen wij u in dit luisterfragment.

Naar de haag

Een bedreigd landschappelijk element- de knotboom

Hoe de knotboom zijn zo typerende vorm heeft gekregen, vertellen wij u in dit luisterfragment.

Naar de knotboom

Knoteiken- ook bomen kunnen werkeloos raken

Hoe de knoteik ontstaan is en waarom men deze boom op deze kenmerkende manier snoeide, vertellen wij u in dit luisterfragment.

Naar de knoteiken

Een kleinood langs de kant van de weg – de knikkende distel

Distels – niet meer dan prikkend onkruid? In dit luisterfragment komt u meer te weten over de bloem van het jaar 2008.

Naar de knikkende distel

Bomenkap voor de natuurbescherming - over zwarte en hybride populieren

Boskap voor natuurbescherming. Waarom verschillende populieren moesten verdwijnen, komt u te weten in dit luisterfragment.

Naar populieren

Van de ene op de andere dag beroemd - de zwanenbloem

Bloem van het jaar 2014. Als wondermooie afgezant vertegenwoordigt zij ook de bedreigde biotoop van de rivierbeemden. In dit luisterfragment vertellen wij u meer.

Naar de zwanenbloem

De beste woonomgeving met drie verdiepingen – Het bos op de Eltenberg

Een bos is niet zomaar een bos. Opdat u door de bomen het bos nog zou zien, vertellen wij u in dit luisterfragment meer over het bos op de Eltenberg.

Naar de bos op de Eltenberg

Begrenzing met onbegrensde mogelijkheden – de haagdoorn

Afbakening voor weides, geneesmiddel, voeding voor mens en dier. In dit luisterfragment komt u meer te weten over de veelvuldigheid van deze roosachtige.

Naar de haagdoorn

Voedingsbron en lust voor het oog - de pinksterbloem of letterlijk uit het Duits: het weideschuimkruid

Hoe komt de pinksterbloem aan haar naam en wie profiteert van deze plant? Dat komt u te weten in dit luisterfragment.

Naaar de pinksterbloem