Zwaluwen

Pijlsnelle jachtvlieger en bekwame architect

Zwaluwen brengen geluk. Daarbij is de een zijn brood de ander zijn dood. Op door vliegende insecten geplaagde boerderijen is het wel een gelukje dat zwaluwouders hun kroost tot wel drieduizend vliegende insecten in de hongerige snavels moeten stoppen tot hij kan vliegen. Stekende en bijtende insecten, zoals muggen en steekvliegen zullen dat wel anders zien. De honger van de volgende zwaluwgeneratie maakt het leven op de boerderij dus op zijn minst voor mensen en vee wat aangenamer. Ook zwaluwen houden zich er graag op, want veel vee betekent ook veel zoemende voeding. Bij hun jachtvluchten overschrijden de zwaluwen probleemloos de wettelijke toegestane snelheid in de dorpen en nietere kleine muggen kunnen ze desondanks herkennen, omdat hun ogen drie maal zoveel beelden per seconde verwerken als een mens. Het insect passeert zo de zwaluw in slow motion en kan met gewaagde vliegmanoeuvres verschalkt worden. Scherpe zwaluwogen zouden ook voordelig zijn om de meest bij ons voorkomende zwaluwsoorten te onderscheiden. Bij de huiszwaluw kan men de sneeuw of meelwitte vlek herkennen als hij zich aan het nest vastgrijpt. Helaas brokkelt het oude verbond tussen mens en zwaluw af. De traditionele boerenhoeve met zwaluwnesten in de koeienschuur is hoofdzakelijk vervangen door grootschalige veehouderijen in grote hallen, waarin nog maar weinig geschikte broedplaatsen te vinden zijn. Door de wegverhardingen verdwijnen ook de leemputten, waaruit de zwaluwen het bouwmateriaal voor hun woning halen. 700 tot 1000 leemballetjes plakken ze met hun speeksel aaneen tot een nest. Het gebrek aan bouwmateriaal kan bij deze hoeveelheden al een probleem worden voor de vliegende bouwers. Als een eigenwijs zwaluwpaar toch een nest bouwt steken zich in een wespennest van elkaar tegensprekende EU-decreten. Hygiënevoorschriften vereisen de verdwijning van de nesten. Het hoger geldende natuurbeschermingsrecht vereist hun behoud. Voordat een boer op grond van een vermeend gebrek aan hygiëne zijn melk niet verkopen kan, verdwijnt dan menig nest heimelijk.

Terug