Vogels moeten werken

Schrik ze niet af!

In de regel zijn vogels schuwe dieren, wat het niet eenvoudig maakt om ze te observeren. Men heeft reden om te denken dat daarom hier de observatiemuur opgezet is. Door de kijkspleten zijn de vogels in de [uiter]waard van Rees in alle rust te bekijken. Dat de muur onze gemakzucht dient is slechts een deel van de waarheid. Als we in de rondte kijken, zien we een veelsoortig leefgebied met uiteenlopende waterlopen, open weidevlaktes en struikgewas. Hier vinden de meest uiteenlopende vogelsoorten een onderkomen/leefruimte. Hoe aantrekkelijk de omgeving is gezien uit vogelstandpunt tonen alleen al de enorme hoeveelheden ganzen aan die hier overwinteren. Vogels vinden echter een omgeving niet “mooi”. Ze moeten erin overleven. Voor rustpozen is niet veel tijd over. De dag is van begin tot einde gevuld met voeden en als de  tijd daar is,  met het grootbrengen van jongen. Als we vogels storen door onze aanwezigheid, vliegen ze weg en brengen zich in veiligheid. Toegegeven, de duiven in een grote stad misschien niet meer maar “normale” vogels wel. Gedurende de tijd die ze vluchtend doorbrengen, wordt niet gegeten. Gebeurt dat vaker op een drukke plek, kan dat zeker in de kritieke wintermaanden al snel levensbedreigend worden. Op zijn minst verliest de omgeving al snel zijn attractievermogen en gevoeliger soorten trekken weg. De observatiepost staat ten dienste van de vogels en niet van ons mensen, Denk daar aan als u vogels observeert: zij overleven maar net, stoor ze daar niet bij.

Terug