Kilometer vretende vliegers

De zwarte sterns bij de Bienense oude Rijn

Het is een groot compliment aan de Bienense Oude Rijn dat door de zwarte stern wordt gemaakt. Van april tot augustus kan men in zijn wateren vierkante vlotten zien. Daar hebben de vogels dan hopelijk hun nesten gebouwd, om hun broed groot te brengen. Het zijn de enige zwarte sterns in Noordrijn-Westfalen. De goede levensvoorwaarden hier trekken ze aan uit hun Afrikaanse winterkwartieren om zich voort te planten. Velen komen er zelfs uit het 8000 kilometer ver liggende Namibië! Zonder de ondersteuning van de medewerkers van het Natuurbeschermingscentrum zouden deze fascinerende langeafstandsvliegers hier niet meer te zien zijn. De soort heeft enkele opmerkelijke aanpassingen ontwikkeld, die voor hen door de verandering van hun leefruimte tot probleem kunnen worden. Hun nesten bouwen ze in het water waar ze tegen rovers beschermd zijn. Daartoe worden ze aan geknakte riethalmen of waterplanten verankerd - soms aan de krabbenscheer. Geschikte riethalmen worden echter steeds schaarser en ook de krabbenscheer loopt terug door de belasting van het water met verontreinigende stoffen. Daardoor word steeds minder nestelgelegenheid geboden voor de zwarte stern. Daarom worden elk jaar met moeizaam werk de uitnodigende broedvlotten uitgebracht en nadat de zomergasten weer vertrokken zijn, weer opgehaald. Anders zouden ze tijdens de winterhoogwaters weg kunnen slaan. Voor een 40-tal broedparen is dat een hoop moeite, maar omdat onze Afrikaanse gasten zich de moeite getroosten om hun jongen juist in onze omgeving groot te brengen, moeten we hen dat plezier maar doen. Interessant is, dat de zwarte stern een soort dubbelleven leidt. Allereerst reizen ze onder een valse Duitse naam “Trauerseeschwalbe”, want het zijn eigenlijk geen zwaluwen. Ze horen eerder thuis bij de meeuwen, waar ze ook op lijken. In hun broedgebied hier hebben ze zich aangepast aan een zoetwater-leefruimte. Libellen hebben de voorkeur op hun menu. Terug in Afrika hebben ze een heel andere stijl van leven. Daar leven ze aan de kust en van datgene wat het zoute water biedt.

Terug