Grieth

Grieth, de Rijn en een eiland dat er niet meer is


De Rijn kan het voor niemand goed doen. De dijken in het landschap van Nederrijn tonen dat men haar graag op afstand houdt. Want wie wil er nu een rivier op bezoek in zijn woonkamer hebben. Maar vaak is het precies andersom. Dan wordt grote moeite gedaan om Vader Rijn in de directe omgeving te houden. Grieth is een dergelijk geval. In de 13e eeuw moest men als landheer gewoon steden stichten. Anders raakte men tegenover zijn collega’s op achterstand in de machtspolitiek. De graven van Kleve verleenden Grieth daarom in 1254 stadsrechten. Economisch gezien rekende men op de Rijn. De graven konden tol heffen. De stadsbewoners benutten de vele mogelijkheden om met en op de rivier in hun levensonderhoud te voorzien. Maar de Rijn is een wispelturige en gevaarlijke metgezel, wat de hoogwatermarkeringen op de dijkdeuren tonen. Afgezien van de hoge waterstanden zocht hij ook graag een nieuwe bedding. Dat was voor Grieth erg vervelend omdat men economisch toch op zijn directe omgeving aangewezen was. Daarom spaarde men kosten noch moeite als de dreiging bestond dat de hoofdstroom zich van de stad af verplaatste. Met het werk aan de doorsteek van Grieth begon men in het jaar 1812, om de rivierbedding bij de stad te behouden. Nog heden ten dage volgt de Rijn de toen bepaalde loop, zelfs toen Grieth niet meer zodanig van de rivier profiteerde als vroeger. Het gevaar van de hoge waterstanden verhinderde lange tijd de vergroting van de stad buiten de middeleeuwse kern. Men kan nog steeds de voormalige betekenis herkennen aan de kerk van St Petrus en Paulus, het huis Grieth en de Hollands aandoende bebouwing van het charmante plaatsje. Een klein avontuurtje brengt ons naar het tegenovergelegen Grietherort. Een kleine pont verbindt de oevers en slingert zich daarbij tussen de grote Rijnschepen door. De naam Grietherort verhaalt nog over de wilde tijd van de Rijn. “Orth” betekent niets anders dan eiland. Die is echter allang ten offer gevallen aan de verlaging en kanalisering van de Rijn en behoort nu tot het vasteland aan de andere oever.

Terug