Eilanden in de tijd - de terpen

Eilanden in de tijd - de terpen

Als de Rijn bij bijzonder hoog water buiten zijn oevers treedt en de omliggende vlakke gebieden in bezit neemt, geeft dat ons een buitengewone aanblik. Erboven uit steken afzonderlijke bomen, bomengroepen en deels hele boerderijen. Als kleine eilanden staan ze rondom ingesloten door het water op hun kunstmatig aangelegde aarden heuvels.
Maar dat beeld van rust is bedrieglijk. Hier op de boerderij heerst een drukte van belang. Begrensd door het kleine oppervlak van het eilandje, terp genaamd, loopt het bedrijf gewoon door, want het vee moet worden gemolken en de melk moet bezorgd worden. Dat is echter niet meer zo eenvoudig, want daarbij komt slechts een boot in aanmerking.
Als enig transportmiddel naar het vasteland is die onontbeerlijk op de terp. Tussen Grieterort en Grieterbusch belast de THW zich bij hoogwater met het vervoer van de melk.
Dan voeren ze op de grote watervlakte daadwerkelijk “terphopping“ uit!
Schoolkinderen en andere bewoners die dringend naar het vaste land moeten, worden met de boot “Bienchen 2” van de brandweer overgevaren.
Voor velen een huiveringwekkend/romantisch denkbeeld, maar voor de bewoners van bijvoorbeeld Grieterort is het een noodzakelijke aanpassing aan de kuren van de rivier- want al het land tussen de hoofddijk en de Rijnstroom is inundatiegebied.
De opgehoogde terpen zijn dus geen overblijfsel, maar een noodzaak.
Want hoewel de Rijn genormaliseerd en vastgelegd is en de hoofddijk verwoestende overstromingen van het achterland verhindert/voorkomt, behoort overstroming van de uiterwaarden nog steeds bij het leven der bewoners aan de Neder-Rijn.
Hoe goed om in dit geval op een terp te wonen.

Terug