Een reisje op de Rijn is plezierig…

Een reisje op de Rijn is plezierig…

Als men uit de richting van Bienen de Rijn nadert komt men voorbij Grieterbusch langs Grieterort waarna de Rijn verhindert dat men verder bij Grieth komt. De namen maken het duidelijk, toen hoorde alles bij Grieth en de Rijn liep over een andere route. Deze oude rivierlopen heeft men bij de armen van de oude Rijn al overgestoken. Nu staat echter nog het grote avontuur te wachten, sinds 20 jaar verbindt een veerboot weer wat eens bij elkaar hoorde. Tussen palmzondag en 31 oktober kan men gedurende de oversteek met een beetje geluk de grote Rijnschepen van dichtbij zien. Ook de Rijn zelf doet indrukwekkender aan als men erop dobbert  en niet veilig op een dijk staat. Om niet teleurgesteld te worden is het daarom aan te bevelen zich eerst op de hoogte te stellen per telefoon of internet betreffende de exploitatietijden. Bij de Griethse aanlegsteiger worden we begroet door een stenen boot. Dit beeldhouwwerk van Christoph Wilmsen-Wiegmann is uit 1 stuk graniet gehouwen en herinnert eraan dat Grieth een haven en Hanzestad was. Het stroomopwaarts varende schip op zijn stenen zuil wordt bij hoogwater door de Rijn omspoeld en de hoogwatermarkeringen aan de dijkpoort tonen aan wat voor wilde metgezel de Rijn in werkelijkheid is. Grieth trekt bovendien aan door enkele bezienswaardigheden zoals het burchthuis, dat een onderdeel vormde van de middeleeuwse stadsfortificatie. De stadsmuur behoorde tot de standaarduitrusting toen de stad in het midden van de 13e eeuw gesticht werd. De oude marktplaats geeft, samen met de parochiekerk St. Petrus en Paulus en de aangrenzende nauwe steegjes het oude stadscentrum van het stadje aan.

Terug