De Hollandse periode van Elten

Vroeger zouden we hier in Nederland hebben gestaan.


Als veroorzaker van de tweede wereldoorlog werd Duitsland na het einde van de oorlog verplicht tot het betalen van vergoedingen aan de overwinnende machten en de benadeelde naties. Dat konden zowel geldbetalingen zijn als ook andere verstrekkingen. Elten was zo ‘n alternatieve herstelbetaling. In het jaar 1949 werd de plaats Nederlands. Voor de bewoners veranderde veel. Men had bijvoorbeeld een visum nodig als men zijn familie in Emmerich wilde bezoeken. Het Nederlanderschap bood echter ook veel voordelen. Nederlandse overzeese koloniale producten zoals koffie en cacao waren in het geruineerde Duitsland een luxe- hier echter was het wel verkrijgbaar. De geur van koffie mag tegenwoordig alom aanwezig zijn, maar kort na de oorlog bood het ongekend genot. Kortgezegd men had het niet slecht als Nederlander. Als we om ons heenkijken op de markt zien we op “Het Oude Posthuis” zelfs nog Nederlandse opschriften. De binding met Nederland bleef echter maar een intermezzo, ook al duurde dat 14 jaar lang. In 1963 keerde de plaats tegen de betaling van 230.000 gulden terug naar Duitsland - “Reich ins Heim” zoals men als woordspeling spotte met een veeleer beladen(??) spreuk en de zakelijke situatie van Elten. Tot op heden vindt men in Elten sporen van de Nederlandse tijd. Huizen die toen werden geplaatst, zijn beslist in Nederlandse stijl gebouwd. Grote ramen aan voor- en achterkant zorgen voor doorzicht, een typisch kenmerk van Nederlandse huizenarchitectuur. Eigenlijk lijkt er zich nauwelijks iets gewijzigd te hebben. Aanwijzingsborden zijn zowel in het Duits als in het Nederlands gesteld. Met de open grens is het zelfs een beetje lastig te zeggen of men zich nu in Duitsland of Nederland bevindt. Vanuit Nederland heeft zich zelfs waarachtig een soort broodjestoerisme ontwikkelt waar de Eltense bakkerijen  van profiteren. Ergens is Elten nog steeds een plaats tussenin. Niet Nederlands, maar toch wel een beetje en ook niet helemaal Duits. Een Europese plaats in de beste zin van het woord.

Terug