Wat is een wooj?

Als we op een mooie dag het uiterwaardenlandschap van de Neder-Rijn bekijken, maakt het een bedrieglijk rustige indruk. In werkelijkheid waren de weidse vlakke vlaktes met hun weilanden knotbomen en verspreide gewassen tot 150 jaar geleden blootgesteld aan het geweld van de Rijnstroom. En die stroomt niet altijd alleen maar rustig voort zoals Heine het in zijn Lorelei bezingt. Hoge waterstanden kunnen binnen enkele uren met desastreus geweld een hele landstreek veranderen, zodat men die daarna nauwelijks herkent. Vele veranderingen waren zo onverklaarbaar dat ze tot op heden met gruwelijke verhalen omgeven worden. Speciaal de woojen waren niet pluis. Die konden als een grote kolk na het hoogwater achterblijven. Over een wooj wordt in een sage beweerd dat er een hele kerk in verdwenen is. De bewoners van de omgeving waren overmoedig geworden en God deed de kerk met de boosdoeners verzinken in het afschrikwekkende water. Als je er een muntje in gooide kon je de klokken nog horen luiden. In werkelijkheid is een wooj een zogenaamde kolk. Die ontstaan bij dijkbreuk. Het snel door het gat stromende water diept dan achter de breuk een trog uit - de kolk. Als het hoogwater zich terugtrekt blijft er een nieuwe plas achter waar voor die tijd nog niet eens een trog was geweest. Veeleer kon de plas zeker op een plek zijn, waar de week tevoren nog een mooie boerderij, stal of zelfs een kerk had gestaan.

Terug