Een beetje Sahara bij Wissel

De enige rivierduinen van Nordrhein-westphalen

Hoe zijn deze tot 8 meter hoge zandduinen toch hier gekomen? Ze zijn hier toch niet heengevlogen? Toch wel. Dat zijn ze. In vele minuscule deeltjes, zandkorrel voor zandkorrel, zijn ze uit de hele brede rivierbedding van de Rijn hierheen gewaaid. Dat kan men zich nauwelijks voorstellen maar toen het in de 14e eeuw gebeurde zag de Rijn er nog heel anders uit. Die slingerde zich van de ene hoge oever naar de andere, veranderde regelmatig van loop en liet daarbij enorme zandvlaktes achter. Ter hoogte van Wissel is de afstand van de ene naar de andere oude oever meer dan 10 kilometer. Daar was plaats voor een hoop zand. De restanten zien wij nu hier. Toen de duinen zich in de middeleeuwen vormden was het wel een ramp. De boeren moesten toezien hoe hun akkers onophoudelijk onder bergen zand werden bedolven. Uit landbouwkundig oogpunt waren ze niet meer bruikbaar. Zo bleven de duinen lange tijd ongerept. Het kleine beetje graafwerk met de toenmalige middelen speelde geen rol. Dat veranderde pas met de mogelijkheden die het spoor en de vrachtwagens boden. Sindsdien speelt de kiezel en zandwinning een belangrijke rol in de omgeving. Hoe belangrijk gunstig transport daarbij is kan men hiernaast bij de Wisseler meer inzien. Daarvandaan brengen lopende banden het goud van de Neder-Rijn naar de schepen op de rivier. De weidse vlakten aan uw rechterzijde behoorden eens ook tot de duinen, totdat zij in de dertiger jaren van de twintigste eeuw afgegraven werden en er een zweefvliegveld daaruit ontstond. Gelukkig werden de bewoners van Wissel toen al bewust van de uniekheid van deze leefomgeving. Zij dreven tegen de wil van het Naziregime door dat de duinen in 1935 tot het eerste natuurgebied van de toenmalige Kreis Kleve werd verklaard. Bij tijd en wijle was hier in het duinlandschap waarachtig een oefenplaats voor troepen, maar zelfs dat droeg bij aan het behoud van zeldzame dieren en plantensoorten. Af en toe een langskruipende soldaat verstoort minder dan wandelaars met nieuwsgierige honden!

Terug