Tips de natuur te beschermen

Beste bezoekers!

U kunt actief meehelpen de natuur te beschermen, in het bijzonder in de natuurgebieden. En wel door een paar eenvoudige regels in acht te nemen. Blijf alstublieft op de paden. De gebieden dienen in eerste instantie de ongestoorde ontwikkeling van de natuur met haar planten en dieren en niet onze recreatie. Zeldzame vogels kunnen zich gestoord voelen en wegvluchten door uw uitstapje in “het groen” naast de weg. Onze gevederde vrienden stellen het bovendien zeer op prijs als u uw hond aangelijnd houdt want bodem-broedende vogelsoorten worden door op de wei spelende honden zozeer opgeschrikt dat ze hun nesten verlaten waardoor de eieren afkoelen of de jonge vogels verhongeren. Dat is bijzonder tragisch als de vogels tot een zeldzame soort behoren zoals de tureluur en de kievit. Om het evenwicht in dit ecosysteem te bewaren moet u erop letten geen planten en diersoorten hierheen te brengen. Omgekeerd is het net zo dat wat hier is ook hier moet blijven. Dus geen dieren en planten uit de gebieden mee naar huis nemen Oh, natuurlijk mogen op uw wandeling alleen uw sokken dampen, geen vuur maken alstublieft. Ja, en de laatste regel is zo vanzelfsprekend dat die nauwelijks genoemd hoeft te worden: laat geen afval achter in de natuur!

Terug