De Eltenberg

IJs kan bergen verzetten

De van verre zichtbare Eltenberg heeft op de andere Rijnoever aan de Kleverberg een markante tweeling. Samen vormen zij getuigen van de dramatische veranderingen die ons hedendaagse Neder rijnse landschap gevormd hebben. Als we over ijstijden spreken kunnen we ons daarbij nauwelijks iets voorstellen. Ze waren lang geleden en zien kan men toch ook niets meer. Dachten we! Want tot op heden zijn de sporen van de enorme gletsjer van de koudeperiodes uit de aardgeschiedenis duidelijk zichtbaar. Bijvoorbeeld hier met de Eltenberg en de Kleverberg. Als gletsjers bewegen schuiven ze een wal van rolkeien voor zich uit. Zelfs als de gletsjer op zekere tijd smelt, blijven de wallen achter. Hoe groter de gletsjer hoe groter de wal – de morene. Kleverberg en Eltenberg zijn delen van zo ‘n morene. Nu kunnen we ons misschien voorstellen hoe enorm de gletsjer daarachter geweest moet zijn om zulke bergen te kunnen opwerpen. Misschien werden wel meerdere oude morenes tot een zogenaamde stuwmorene samen geschoven. Dat zou impact gehad hebben want die zijn immuun en worden slechts langzaam afgesleten. De morene van de gletsjer beïnvloedde dan zowaar de loop van de Rijn. De optorenende hindernis moest dan omzeild worden. De rivier gebruikte daarvoor de beemden van de tegenwoordige rivieren de Niers en de Ijssel. Op een zeker moment brak de Rijn door de morene heen tussen de tegenwoordige steden Kleef en Emmerich. Het resultaat zien we nog steeds in de Gelderse poort. De scharnieren van deze poort zijn tot op heden de Eltenberg en de Kleverberg.

Terug