De oude rijn

Juist voor jongeren een speeltuin

De Rijn herinneren we ons anders. Breder, indrukwekkender, maar vooral STROMEND! En waar zijn de schepen heen? Voor ons ligt toch een - vijver!? Ons geheugen bedriegt ons natuurlijk niet en ook deze rustige wateren behoren tot de Rijn. De hoofdstroom werd voor het transport van goederen en ter bescherming tegen overstromingen aangepast, maar daarvoor was alles anders! De rivier werd gedomineerd door grote bochten en vele zijarmen die het landschap vormden. Het landschap ademde in het ritme van de waterstand en er was een rijke verscheidenheid aan flora en fauna –aangepast en zorgvuldig afgestemd op de stemmingen van de grote rivier. Een enkele overstroming kon echter al genoeg invloed hebben om de hoofd-rivierbedding te wijzigen. Wat tot voor kort DE rivier was, was nu een zijarm, die de “Oude Rijn” werd. Door het uiteindelijke “rechttrekken” van de Rijn werden veel van haar bochten en zijarmen volledig van de hoofdstroom afgesneden. Binnen korte tijd veranderden de weelderig bevolkte wateren in drooggelegde weilanden en uiterwaarden, slechts een paar vochtige biotopen bleven over. Voor de van de Rijn afhankelijke leefgemeenschappen was dat een ramp. De daling van de visstand in de Rijn ligt niet alleen aan de vervuiling, die – door onze inzet - aanzienlijk is afgenomen. Zelfs in het zuivere water ontbreken voor veel soorten de “kinderkamers”, omdat er geen rustige bochten en nauwelijks nog “Oude Rijn – zijarmen” meer over zijn. En met het verdwijnen van vogels, vissen, insecten en planten verdwijnt ook het karakter van de gespecialiseerde, Rijn-afhankelijke, natuur. Deze leefruimtes zijn ecologische schatten en hun behoud moet hoge prioriteit hebben! Het terugkoppelen aan de Rijn, resp. het verkrijgen van de mogelijkheid voor vis-trek, zijn belangrijke bouwstenen. Maar het is net zo belangrijk om de hoofdstroom met regelmaat de mogelijkheid te bieden zijn oude beddingen op te zoeken!

Terug