Kalflack

De Kalflack, vroeger waterweg, nu biotoop.

Het stille water hier zou zoiets als een snelweg zijn? Je kunt niet eens het gemurmel van water horen. Maar ondanks de stilte vertelt de Kalflack ons verhalen. Voordat er vrachtwagens of stoommachines waren, was het vervoer van goederen over land een moeilijke zaak. Ossenwagens konden een ton vracht vervoeren en waren met twee à drie kilometer per uur indrukwekkend snel. Grote hoeveelheden of zware goederen konden alleen over waterwegen vervoerd worden. Watergangen waren snelwegen voor schepen. De Kalflack hier verbond de stad Kalkar met de Rijn. In zekere zin was het ook een soort verbindingsweg. Daar profiteerde Kalkar van, want door de wol- en bierhandel werd ze welvarend. Met landwegen zou deze handel nauwelijks lonend geweest zijn. Dit zijn echter niet de enige verhalen van de Kalflack.
Eigenlijk was zij zelfs eens de Rijn zelf. Voor de grote tijd van de Rijn regulering. In de 19e eeuw verplaatste zijn loop zich regelmatig. Op de kaart ziet men hoe de Kalflack in wijde bochten van de Rijn naar Kalkar voert. De bochten stemmen met hun diameter overeen met de lussen, die de Rijn tot zijn kanalisering maakte. Als men scherper kijkt vallen deze bochten hier en daar nog op in het Nederrijnse landschap, veelvuldig in verbinding met armen van de oude Rijn. De Rijn besliste over het wel en wee van een plaats. In het slechtste geval gingen hele dorpen in zijn stromen onder, in het beste geval zorgden de waterwegen, zoals de Kalflack ooit voor welvaart. Met de moderne techniek keerde de rust weer terug- de oude transportwegen waren niet meer nodig. Deze rust en de daarmee verbonden onverstoordheid waren het vereiste voor de huidige betekenis van de Kalflack. Met waterlelies en plompen, een enorme hoeveelheid waterplanten en een veelvoud van zeldzame waterbewoners is de Kalflack intussen een waardevol e biotoop geworden. Zo waardevol dat ze een deel van het Europese net van beschermde gebieden NATURA 2000 is en van de EU de status van FFH-gebied verkregen heeft. Dat staat voor Fauna, Flora, Habitat, Latijns voor dierenwereld, plantenwereld en leefruimte en maakt de regio-overschrijdende betekenis van deze nietige en lieftallige waterloop duidelijk.

Terug