Wedstrijd

Reeds in 2010 schreef de deelstaatregering de wedstrijd ‘Belevenis NRW’ uit. Het natuurbeschermingscentrum van het district Kleef heeft deelgenomen met het projectvoorstel ‘Rheinaue beleven’ en behoorde tot de winnaars. Eind 2011 kreeg het natuurbeschermingscentrum de goedkeuring voor de subsidiëringsgelden.
De omzetting van het projectidee gebeurde van januari 2012 tot mei 2015. 

Subsidiëring

Het project wordt gesubsidieerd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) alsook door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in het kader van doelstelling 2 van het NRW-programma – Regionale Concurrentiekracht en Tewerkstelling – Belevenis NRW.

Sponsors/partners: 

Om de voorziene projectinhoud duurzaam te kunnen verwezenlijken, heeft het natuurbeschermingscentrum naar regionale sponsors en partners gezocht. Die hebben het project reeds tijdens de omzetting gesteund en garanderen vanaf 2015 samen met het natuurbeschermingscentrum ook financieel dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.